Probeer niet altijd te zoeken naar een reden

Vraag er niet altijd naar in je gebeden

Stap er eens uit en voel hoe het dan voor je is

En besef dat je misschien de acceptatie mist