Jij, kinderlijke volmaaktheid, verdient ruimte om te zijn

Jij bent juist degene zo groot, niet degene zo klein

Onbeperkt in jezelf, begrenzingen vanuit de bezorgde mens

Jij mag vrij zijn en jouw liefde verspreiden, dat is wat ik jou en de wereld wens