Het woord klimaat

Hoor ik nu met enige regelmaat

Overleeft de aarde ons menszijn, misschien

Terwijl we ons eigen leven niet eens kunnen overzien

Is de zorg voor ons bestaan niet een vanzelfsprekendheid

En raakt het door de discussie juist in de vergetelheid

Laat dier, natuur, en de mens hun leven behouden

En zorg voor een aarde die op onze liefde kan vertrouwen