Omringd door liefde

Omdat door liefde

Leven vanuit liefde

kan ontstaan.