Muziek is precies datgeen wat wetenschappelijk niet te vatten is in een formule, omdat het alle combinaties van cijfers en letters overstijgt.