Beperkende overtuigingen

 • Niemand is geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb
 • Ik ben niet slim genoeg
 • De andere persoon vindt mij niet aardig
 • Ik doe mijn werk niet goed
 • Ik moet zorgen dat ik veel geld op de bank heb, want dat geeft vrijheid
 • Ik moet controle houden
 • Ik moet dankbaar zijn
 • Ik kan toch niet mijn ideeën realiseren
 • Dit wordt van mij verwacht
 • Het is maar raar dat ik dit denk
 • Ik ben anderen tot last
 • Wat heb ik nu te bieden
 • Ik ben niet creatief

Ik heb dit altijd een interessant onderwerp gevonden. Waarom zitten deze overtuigingen in mijn hoofd in plaats van dat ik mezelf aanmoedig om mijn dromen na te jagen. Hoe komt het dat ik eerst moet loskomen van deze denkbeelden. Zou het niet logischer zijn om nooit aan deze overtuigingen te beginnen om altijd vanuit het vertrouwen in jezelf te leven. Als er toch één iemand op de wereld moet zijn die in je gelooft, laat degene dan jezelf zijn. Die ken je, die kan niet weggaan en is er altijd.

Ik begrijp dat een mensenleven niet op deze manier geschreven kan worden, maar een stap doen in die richting zou ik wel heel mooi vinden. Al vroeg komen kinderen in aanraking met bovenstaande onderwerpen in de omgeving waarin ze opgroeien. Zowel in het gezinsleven, als daarbuiten op school, vrienden of familie. Vanuit de ervaringen worden overtuigingen geboren en gevoed. Daarbij speelt social media en het nieuws tegenwoordig ook een rol. De maatschappij heeft bepaalde verwachtingen en denkbeelden, die door de media de nodige aandacht krijgen.

In een gedicht schrijf ik over hoe beperkend vrijheid kan zijn. Dat heeft voor mij betrekking op de informatie die ieder mens ontvangt via allerlei kanalen. We hebben tegenwoordig toegang tot veel informatie. Het lijkt alsof we daardoor in verbinding staan met de rest van de wereld. Maar soms leidt dit er ook toe dat we de verbinding met onszelf hierin verliezen. En dat al die overtuigingen die daardoor in ons hoofd ontstaan, zorgen voor angst, stress en fysieke uitputting. Voor anderen zorgt die toegang tot informatie en andere mensen juist voor creatie en mogelijkheden.

Ik heb begrip voor iedere overtuiging, omdat deze ook een oorsprong heeft. Op het moment dat je bewust bent van een overtuiging, dan wordt ook duidelijk of er sprake is van toegevoegde waarde. Wanneer die overtuiging zorgt voor een persoonlijke reden waarom je iets niet durft te doen, dan zou ik in gesprek gaan met mezelf. Ik geloof dat binnen in ons zelf een antwoord kan leiden tot hoe om te gaan met deze overtuiging. Luister met aandacht en probeer met liefde compassie te hebben voor je overtuigingen in je hoofd. In liefde.

In dankbaarheid
In mijn leven
In liefde
In spiratie