Dankbaar zijn voor alles wat je bent

Zorgt ervoor dat jij jezelf als mens volledig erkent

Er is geen mooiere versie van jouw eigen ik

Je bent prachtig vanaf het eerste aardse ogenblik