Rijkdom heeft niks te maken met financieel bezit

Het benoemt datgeen wat al zichtbaar aan je voeten ligt