Door drukte geen ruimte voor het leven om te spreken

Door ruis krijgt het leven geen kans om verstaanbaar te zijn

Door geluid ontbreek de stilte om te luisteren

Overgave betekent het leven de ruimte geven om te ontstaan