Als je spreekt in stilte, wordt je gehoord door de ander

Als je schreeuwend zwijgt, wordt je gezien door de ander

Als je onzichtbaar huilt, wordt je getroost door de ander

Als je eenzaam zoekend bent, wordt je geleid door de ander