Het leven beleven

De ervaring ervaren

Het gevoel voelen

De keuze kiezen

Mens te zijn